Strona startowa
Pomniejszenie tekstuRozmiar standardowy tekstuPowiększenie tekstuWersja kontrastowaWersja podstawowa
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJASZÓWCE

czytaj więcej

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJASZÓWCE

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA

czytaj więcej

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA

PIKNIK RODZINNY

czytaj więcej

PIKNIK RODZINNY

PRZEDSZKOLE NAM ROŚNIE…

czytaj więcej

PRZEDSZKOLE NAM ROŚNIE…

SKUTEREM PO NASZEJ GMINIE

czytaj więcej

SKUTEREM PO NASZEJ GMINIE

SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU

czytaj więcej

SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU

JUBILEUSZ 15-LECIA ISTNIENIA LKS ˝STRAŻAK˝ BRATKÓWKA

czytaj więcej

JUBILEUSZ 15-LECIA ISTNIENIA LKS ˝STRAŻAK˝ BRATKÓWKA

PIERWSZE MEDALE GRUPY AKROBATYCZNEJ PRO - FAMILIA USTROBNA

czytaj więcej

PIERWSZE MEDALE GRUPY AKROBATYCZNEJ PRO - FAMILIA USTROBNA

Aktualności

 
2017-07-14

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA

 

W dniu  26 czerwca podczas sesji, Rada Gminy Wojaszówka pozytywnie oceniła  wykonanie ubiegłorocznego budżetu i jednogłośnie udzieliła absolutorium  wójtowi Sławomirowi Stefańskiemu.

Zgodnie z porządkiem obrad radni zapoznali się za sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok przy czym zatwierdzili je  jednomyślnie. Przedstawiona została także informacja o stanie mienia komunalnego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty stanowią podstawę do udzielenia absolutorium.

W roku ubiegłym dochody gminy zostały wykonane  na kwotę 32 543 875,27 zł PLN co stanowi  101,38% planu.
Wydatki Gminy w 2016 roku zrealizowano na kwotę 30 348 869,68 zł PLN.

Niezwykle ważną informacją wynikającą ze sprawozdania z realizacji budżetu za ubiegły rok jest bardzo niski poziom zadłużenia gminy. Wskaźnik zadłużenia wynosi jedynie 1.23 % i jest to jeden z najniższych wskaźników Gminy Wojaszówka od blisko 10 lat.

W roku 2016 w Gminie Wojaszówka zrealizowano wiele inwestycji także w sferze infrastruktury komunikacyjnej. W Przybówce na drodze w kierunku Niepli powstał chodnik a także nawierzchnia jezdni na tym samym odcinku, w Wojaszówce została wykonana modernizacja drogi powiatowej Wojaszówka- Łączki Jagiellońskie.  Nową nawierzchnię zyskała również droga łącząca Bratkówkę z Rzepnikiem, przebiegająca przez przysiółek „Wólka” Została przeprowadzona gruntowna przebudowa  drogi wewnętrznej stanowiącej  ulicę Prof. Cebuli w miejscowości Odrzykoń na  odcinku o długości 550 m.  Przeprowadzono modernizacje drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Wojaszówce. Na drodze łączącej Gminę Wojaszówka z Gminą Strzyżów w miejscowościach Rzepnik i Wysoka Strzyżowska - na styku dwóch powiatów strzyżowskiego i krośnieńskiego wykonano nową nawierzchnię. Wykonanie drogi łączącej pomiędzy  kościołem a  cmentarzem w Ustrobnej, była to niezwykle ważna inwestycja ze  względów bezpieczeństwa  dzięki czemu aktualnie można ominąć  ruchliwą drogę wojewódzką. W miejscowości Łęki Strzyżowskie zrealizowana została nowa nawierzchnia drogi gminnej  nr 115 152R na długości 360 metrów prowadzącej od Domu Ludowego na Podlesie. Nową nawierzchnię na długości 1540 m zyskała droga gminna nr 115192R położona w miejscowości Odrzykoń stanowiąca ulicę Łęgową. 

Inwestycje objęły również prace związane z budową nowych chodników na terenie gminy. Wzdłuż drogi wojewódzkiej. W miejscowościach Bajdy i Wojaszówka powstało przeszło 450 metrów nowego ciągu komunikacyjnego dla pieszych. Chodnik powstał również w Ustrobnej na odcinku od przystanku komunikacyjnego „na Krosno” w przysiółku „Gąsienice” w kierunku miejscowości Bajdy. Wykonano chodnik  w miejscowości Przybówka  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza – Krosno. W Bratkówce chodnik powstał na długości 310 m - od Domu Ludowego w kierunku Odrzykonia, a w Wojkówce na długości 320 m  - od Kościoła do Domu Strażaka.

Prace związane ze stabilizacją i zabezpieczeniem osuwiska w miejscowości Łączki Jagiellońskie Wykonano zabezpieczenie ciągu komunikacyjnego oraz przyległego do niego terenu i budynków przed efektami działania  osuwiska w ciągu drogi gminnej prowadzącej od kościoła w kierunku „na Łazy”. Droga ta stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy centrum gminy a jej miejscowościami – Rzepnikiem i Pietruszą Wolą.

Wykonano prace związane z montażem  instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy i budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w Łączkach Jagiellońskich. Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 9 kW na budynku Urzędu Gminy oraz instalację o mocy 3 kW na budynku Senior-Wigor co w przyszłości przyniesie znaczące oszczędności w kosztach za energię elektryczną.

W trakcie realizacji prowadzone są prace remontowe związane z modernizacją korytarzy oraz wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sali gimnastycznej wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, utworzenie strzelnicy, wykonanie instalacji elektrycznej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i dostawy sprzętu komputerowego, wyposażenie sali lekcyjnych w Zespole Szkół w Odrzykoniu.

Realizowane jest również zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w  5 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Wojaszówka tj. budynku Domu Ludowego w Bajdach, budynku Domu Ludowego w Łękach Strzyżowskich (Bartne), budynku Dziennego Domu Senior-Wigor w  Łączkach Jagiellońskich, budynku Domu Ludowego w Odrzykoniu (ul. Hetmana Mikołaja Kamienieckiego) oraz budynku Domu Ludowego w Wojaszówce, w którym także mieści się Urząd Gminy.

W roku 2016 zaczęto również  budowę nowego przedszkola w miejscowości Wojaszówka.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie pokrycia dachem nowego obiektu.

W finansowaniu zadań znaczny udział miały środki zewnętrzne, dzięki którym po raz kolejny udało się zrealizować   ww.  projekty. Skala wykonanych prac  napawa optymizmem na  przyszłe inwestycje,   na które planujemy pozyskać kolejne zewnętrzne  środki Unijne jak i krajowe  a będzie to możliwe dzięki dobrej kondycji finansowej naszej Gminy.

Są to tylko wybrane inwestycje spośród wielu zrealizowanych w ubiegłym roku, które znalazły uznanie w rankingu ,,Złota Setka Gmin Podkarpacia”, który jest swoistą prezentacją przedsiębiorczości  i  zaradności odzwierciedlając tym samym aktywność samorządowców województwa. Ranking opracowuje Małopolski Instytut Gospodarczy wraz z Gazetą Codzienną Nowiny. W tegorocznej edycji nasza Gmina spośród 160 gmin naszego województwa uplasowała się na bardzo wysokim  17 miejscu.

Wójt Sławomir Stefański podziękował Przewodniczącej Rady Gminy Wojaszówka Krystynie Kozik, Radnym i Sołtysom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za kolejny rok wspólnej pracy.

Gmina Wojaszówka

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA - galeria

 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WOJASZÓWKA
 
 
Dane
WskaźnikDane
Powierzchnia gminy:8340 ha
Ludność:9336 mieszkańców
Kobiety/mężczyźni:104,6/100
Przyrost naturalny:9,5/1000 mieszk.
Śr. gęstość zaludnienia:110 mieszk./1 km2
Liczba miejscowości:11
Charakter gminy:rolniczy
Stopa bezrobocia:14,2 %
Urząd Gminy Wojaszówka
Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
woj. podkarpackie, pow. krośnieński
tel. 13 43 85016
fax 13 43 85225
urzad@wojaszowka.pl
www.wojaszowka.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x